Zakład prefabrykacji

Produkty stosowane w budownictwie niskoenergetycznym, pozwalają inżynierom na swobodę projektowania, natomiast generalnym wykonawcom – umożliwiają szybki i precyzyjny montaż elementów konstrukcyjnych dostosowanych nawet do unikatowych rozwiązań architektonicznych.
Zaletą wykorzystania naszych rozwiązań jest możliwość prowadzenia prac montażowych nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych, np. zimą. W ten sposób efektywnie wydłużamy sezon budowlany i skracamy całkowity czas budowy.

Ściana HSW 11001

Użyj myszki aby obrócić

Firma ma na swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest system budowy obiektów ener- gooszczędnych „Energia3“. Rozwiązania zastosowane w tym systemie pozwoliły wdrożyć na polski rynek ener- gooszczędne prefabrykaty żelbetowe przyjazne środowisku naturalnemu. Opracowana technologia pomaga projektantom i inwestorom wykorzystywać odnawialne źródła energii, optymalizować konstrukcję budynków oraz skracać czas realizacji. System ten pozwala zminimalizować zużycie energii podczas eksploatacji budynków. W oparciu o zaawansowany proces prefabrykacji wytwarzane materiały budowlane uzyskują znakomite para- metry izolacyjne i wytrzymałościowe. Dzięki nim szczelność obiektów zwiększa się, a w konsekwencji – poprawia się zdolność do kumulowania ciepła zimą oraz utrzymywania chłodu latem. Prefabrykowane systemy konstrukcji budynków (m.in.: ścienne, stropowe, dachowe) opracowane w technologii oferowanej przez Budziol aktywnie współpracują z odnawialnymi źródłami energii (wody gruntowe, wiatr, promienie słoneczne i biomasa). W ten sposób przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych. Autorska technologia Energia to w skrócie: niskie koszty utrzymania budynków, maksymalny komfort użytkowania, bardzo wysoka szczelność obiektu i poszczególnych elementów konstrukcji, ochrona środowiska naturalnego.