CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.
pikutkowo 015309

Pikutkowo Bygget av drift och underhållsenhet för motorvägar. Bygget av motorvägen A-1 mellan Torun och Strykow

Del 3.  Brzezie – Kowal od km 186+348 till km 215+850. Byggets tillämpningsområde:

  • Byggnad nummer 1 - Kontorsbyggnad och en byggnad som används av polisen.
  • Byggnad nummer 2 - Garage för last och arbetsfordon.
  • Byggnad nummer 3 - Garage för lastbilar och saltbilar.
  • Byggnad nummer 4 - Verkstad och lagerbyggnad.
  • Objekt nummer 5 - Lager med lösa material
  • Byggnad nummer 6 - Vaktmästare
  • Objekt nummer 9 - Tank för farligt material
  • Objekt nummer 12 - Tank för brandbekämpning

© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.