CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.
p8311480

Włocławek Bostadsområdet Przy Parku

Bygget av 8 byggnader, 140 lägenheter med underjordiskt garage samt kommersiella utrymmen.  Slutföringen av projektet sker i tre steg.


© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.