CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.

 Omfattande tjänster, innovativa teknologier och okonventionella lösningar är de kvaliteter som har blivit uppskattade av våra kunder. Bevis för positiva erfarenheter med vårt varumärke är kundernas yttranden som vi stolt presenterar:

"Tillämpningen av teknologin för det prefabricerade träskelettet samt en effektiv arbetsorganisation, professionellt förberedande och en väl utrustad maskinpark har medfört ett slutförande av investeringar på kortast möjliga tid på tre månader".
Paweł Rozlau, McDonald‘s Polska

"Som huvudutförare för investeringen så har företaget utfört sin uppgift i enighet med våra förväntningar. Tidsfristen för genomförandet av arbetena har följts i enlighet med avtalen . Objek ten har utförts med vederbörlig omsorg i enighet med projektets krav. Dessutom så har man tillämpat den moderna byggkonstens principer utan några som helst anmärkningar."
Andrzej Porębski, Przemysław Janicki, LIDL Polska

Byggföretaget BUDIZOL använder sig av egentillverkat material som har ITBs (Institutet för byggnadsteknik) och PZHs (Statliga Hygienverket) certifikat. Nödvändiga material som behövs för att utföra arbetet är skyddat på företagets räkning. De anställer högkvalificerad personal som har tillstånd för utförandet av projekten vilket har betydelse för snabba lösningar av problem vid genomförandet av uppgiften.
Hanna Alina Borowa, Bank Ochrony Środowiska S.A.

"Som huvudutförare för investeringen så har företaget Budizol utfört sin uppgift i enighet med våra förväntningar. Tidsfristen för genomförandet av arbetena har följts i enlighet med avtalen . Arbetena har utförts med vederbörlig omsorg i enighet med projektets krav. Dessutom så har man tillämpat den moderna byggkonstens principer utan några som helst anmärkningar."
Norbert Bielicki, NETTO

Vi välkomnar er att bekanta er med utvalda referenser:
© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.