CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.

En fullständig offert med de mest högkvalitativa prefabrikat kan man hitta på sidan: här

 Vår specialisering är också produktion av teknologiskt avancerade och bearbetade byggnadsmaterial samt byggnadselement.  Dessa produkter används vid bygge av energisnåla byggnader och ger ingenjörerna sin fria hand med designen, medan det för entreprenörer möjliggör snabb och precis montering av komponenter som är anpassade till unika arkitektoniska lösningar.

 På grundval av specalistkunskap och våra teknologiska anläggningar så producerar vi bland annat:

 • träkonstruktioner, 
 • fönster och dörrar , fasader och andra delar gjorda av aluminium och PVC .
 • små och medelstora betongprodukter,
 • sammansatta plattbärlag.
 • armerade betongelement (balkar , pelare ,bjäklag, trösklar)
 • väggar i armerad betong både med ett eller flera lager.,
 • legerade fundament och kolumner,
 • prefabricerade trappor och trappsteg.
 • komprimerade och icke komprimerade kanalplattor
 • och flera typer av legerade skivor inklusive de som är termiskt aktiverade.

Datoriserad och ständigt övervakad produktionsprocess ser till att skapa säkra och moderna byggnadskonsruktioner. Dessa byggnader av standardiserade och ickestandardiserade element som är ovanliga vid traditionellt bygge.

 Dess viktigaste fördelar med dess användning är: 

 • frihet för formgivning av fasta föremål,
 • formgivning av objektens insida utan begränsningar,
 • snabb och enkel montering,
 • eliminering av fel på byggarbetsplatsen,
 • hög termoisolering.

 Fördelen med att implementera våra lösningar är att man kan genomföra monteringen även vid svåra väderförhållanden, till exempel under vintern.  På så sätt så förlängs byggsäsongen och den totala byggtiden blir kortare.
© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.