CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.

Vi är närvarande på den polska fastighetsmarknaden sedan år 1989.  Tack vare vårt stora engagemang och ett antal spektakulära projekt så har vi blivit erkända.  Vi fokuserar vår verksamhet på tre basområden: lägenhetsinvesteringar, investeringar i affärsytor, bygge samt produktion av bearbetade byggnadselement ( prefabricerad armerad betong samt trä).

Vi är ett byggföretag som bygger lägenheter och ytor för kommersiellt bruk.  Eftersom vi känner till investeringsprocessen som är tidskrävande, så har vi bestämt oss för att utöka vår verksamhet med två produktionsanläggningar: prefabricerat trä och komprimerad  armerad betong  De produceras för att slutföra konkreta projekt där vi garanterar att de är anpassade till byggnadskonstruktionens parametrar. För investerare så innebär det framförallt stora besparingar vid varuinköp samt reducering av utfört arbete på byggarbetsplatsen.  Genom att använda sig av våra lösningar så minskar man investeringens enhetskostnader samt minskar byggnadstiden.

Vi är stolta över skapandet av "Energia" vårt byggnadssystem för prefabricerade energisnåla objekt.  Lösningarna som applicerades i det här systemet såg till att man kunde introducera prefabricerad armerad betong som är energisnålt och miljövänligt.  Tekniken som utvecklades hjälper designers och investerare att använda förnybara energikällor , optimera byggnaders utformning och ge en tidsbesparing för utförandet.  

Företagets huvudsäte ligger i Wloclawek i Polen.  Där har vi två produktionsanläggningar och en omfattande teknologisk anläggning med en automatisk armeringsmaskin samt ett laboratorium.  Företagets försäljningskontor ligger i Warszawa.
© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.