CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.

Ett av våra största framgångar är att vi har utvecklat ett innovativt system för bygge av moderna prefabricerade hus. Dessa hus är märkta med varumärket "Energa".  Systemet ser till att man minimaliserar energiförbrukning i byggnaderna. 

Baserat på en avancerad prefabriceringsprocess så skapar vi byggmaterial med utmärkta isoleringsegenskaper samt är uthålligt.   Tack vare det så ökar vi objektens täthet. Det i sin tur gör så att byggnaderna kan samla på sig värme under vintern och behålla kylan under sommaren.

De prefabricerade byggnadskonstruktionerna (bland annat Väggar , innertak, yttertak). De samspelar perfekt med förnybara energikällor som grundvatten, vind, sol och biobränsle.  På så sätt så minskar det hushållets energiförbrukning. 

 "Energa" teknologin är bland annat:

  • låga underhållskostnader för byggnader,
  • maximal komfort,
  • mycket hög täthet på konstruktionens eskilda objekt,
  • skydd av vår naturliga miljö,

Om du bryr dig om miljön såsom du bryr dig om ditt hem, så ska du undersöka "Energia" teknologins lösningar. Dessa lösningar kommer att ge dig stora besparingar både ekonomiska och på miljön, jämfört med mer tradionella lösningar. 

Berätta om hur ditt drömhus ska se ut, så ser vi till att uppfylla din dröm.

email: sprzedaz@budizol.com.pl

tel: +48 22 542 19 19
© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.