CLOSE
Sidan använder sig av cookies för att kunna slutföra tjänster vilket är i enighet med Cookies policyn. Det går att specifiera villkoren för lagring eller tillgång till Cookies filerna i er webbläsare.

Nyheter

otwarcie-fabryk

I april 2015 så byggde vi en modern tillverkningsanläggning i Wloclawek i samband med bygget av energisnåla husen "Energia".

Läs mer

Priser och utmärkelser

Utföranden

Vi utför både standardinvesteringar samt mer komplexa investeringar.  Vi välkomnar er att lära känna våra utvalda projekt både de avslutade, löpande och de planerade.

Titta in

Vi är verksamma på den polska marknaden sedan år 1989.  Tack vare vårt engagemang i ett flertal spektakulära projekt så har vi en etablerad position på marknaden.  Vår verksamhet fokuserar på tre huvudområden: lägenhetsinvesteringar, investeringar i affärsytor samt byggledning. Dessutom så producerar vi bearbetade byggelement så kallade prefabriceringar.

Inom ramen för fastighetsinvesteringar som är avsedda som bostäder, så bygger vi lyxiga bostadsområden med lägenheter samt lyxvåningar.  Vår kommersiella verksamhet består av investeringar i flerfunktionshus avsedda för allmänna ändamål samt detaljhandel, service, bio och rekreation.  Vi slutför också projekt för industrin. Omfattningen av vårt arbete består av projektförberedelser samt dess slutförande.

 I våra projekt använder vi oss av vårt egna byggsystem för moderna byggnader som är skapad av prefabricerade element märkta med märket "Energia3". Detta system ser till att man minskar energiförbrukningen när man nyttjar byggnaderna. 

 Tack vare avancerad teknologi kan vi producera bearbetad prefabricerad armerad betong och förspänd betong. Det möjliggör produktionen av trappor, trappsteg, väggar, pelare samt färdiga byggsystem som hjälper designers och investerare att använda sig av förnybar energi samt optimalisering av byggnader.  Lösningarna som vi har tillämpat möjliggör så kallade.  energisnåla hus.  Till skillnad från traditionellt bygge så använder sig "Energia3" maxiamlt av energisnåla värmepumpar, mycket isolerade fönster, samt prefabricerade väggar och paneler. 


© 2015 Budizol Sp. z o.o. S.K.A.